Blog Archives

ZMIANY PSYCHOSPOŁECZNE ZACHODZĄCE W CHŁOPCACH PODCZAS PIERWSZEGO ETAPU

Zajmując się zmianami fizjologicznymi, zmianami biochemicznymi w organizmie, rozwojem mózgu, dostosowywaniem się do środowiska szkolnego i rówieśniczego, bez specjalnego wysiłku odkryliśmy cztery zmiany psychospołeczne zachodzące w rdzennym „ja” chłopca podczas pierwszego etapu. Ponieważ są one wzorcem, z którym chłopiec porównuje się również w następnych fazach dojrzewania, poświęcimy im uwagę także w następnych dwóch rozdziałach.
Dojrzewając, nowo ukształtowany młody mężczyzna zadaje sobie cztery podstawowe pytania dotyczące rozwoju rdzennego „ja”: Kim jestem? Kiedy stanę się niezależny? Jakie zachowanie jest dla mnie dobre, a jakie złe? Co to znaczy kochać i jak robić to dobrze? To są pytania dotyczące tożsamości, autonomii, moralności bliskości: JESTEM SOBĄ. Dorastający chłopiec krzyczy: „Jestem sobą! Zwróć na mnie uwagę! Zobacz we mnie człowieka, niezależną osobę, rzeźbiącą swój niepowtarzalny moralny wizerunek niezależnie od odziedziczonej tradycji, godną miłości i wiedzącą, jak kochać!” W okresie dojrzewania chłopiec próbuje określić swoją tożsamość, pokazać swoją autonomię, tak manipulować regułami, aby pasowały do jego niepowtarzalnego „ja”, oraz wnieść ową tożsamość, autonomię i poczucie integralności do związków z innymi w taki sposób, by każdy mógł ujrzeć ukryte części swojego rdzennego „ja”.

Witam, mam na imię Magdalena i chciałabym zaznajomić Cię jak w życiu może pomóc Ci edukacja wyższa. Jeśli posiadasz w sobie chęci nauki, serdecznie zapraszam Cię do lektury tego bloga 🙂

Niski poziom testosteronu

Z równie dużym prawdopodobieństwem na pierwszym etapie dojrzewania możemy mieć do czynienia z chłopcem o niskim poziomie testosteronu. Nawet jeśli przejdzie przez okres dojrzewania, nie wykazuje zainteresowania sportem, jego masa mięśniowa jest niewielka, jest mało ambitny pod względem społecznym i tym podobnie. Najprawdopodobniej uda nam się znaleźć chociaż jeden obszar (gry wideo bądź pojedynki słowne), w którym można zobaczyć wpływ testosteronu na jego zachowanie. Są też jednak tacy chłopcy, którzy po prostu nie mieszczą się w „typie testosteronowym”. Oczywiście troszczymy się o nich, o ich piękne natury. Często znajdują sobie małe grono, które ich akceptuje, a unikają większych skupisk chłopców (większe grupy chłopców wymagają więcej agresji/testosteronu) oraz zostają rzecznikami innych, którzy również „nie pasują”. Zdarza się, że matki zastanawiają się, czy powinno się zmuszać ich „syneczków” do jakiegoś sportu. Moim zdaniem, najlepiej jest pozwolić chłopcu na pierwszym etapie dojrzewania podejmować wybrane przez siebie działania. Jeśli chłopiec zmaga się z problemem natury społecznej, emocjonalnej czy jakiejkolwiek innej, sport i inne działania „testosteronowe” wydają się dla niego najlepszym rozwiązaniem, ponieważ zapewniają jemu i całej grupie czynności, na których można się skoncentrować. Nigdy nie spotkałem się z sytuacją, by gra w tenisa wyrządziła szkodę „wrażliwemu chłopcu”. Natomiast wschodnie sztuki walki, na przykład aikido, mogą dostarczyć mu nowych wyzwań i w dużym stopniu przyczynić się do jego wychowania.

Witam, mam na imię Magdalena i chciałabym zaznajomić Cię jak w życiu może pomóc Ci edukacja wyższa. Jeśli posiadasz w sobie chęci nauki, serdecznie zapraszam Cię do lektury tego bloga 🙂

czysta masa mięśniowa

PLUSY I MINUSY DZIAŁANIA TESTOSTERONU

Chłopcy podczas pierwszego etapu dojrzewania często (i na długo) są zagniewani. Składa się na to wiele powodów. Jednym z nich jest testosteron. Ostatnie badania dowodzą, że mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu miewają humory i są trudniej dostępni niż ich rówieśnicy. Dopiero zaczynamy poznawać wpływ testosteronu na męską emocjonalność. Stąd, jeśli macie w domu gniewnego nastolatka, prawdopodobnie możecie część odpowiedzialności za to zrzucić na jego poziom testosteronu. Nie należy zmuszać chłopca do mówienia o swoim gniewie w momencie, kiedy znajduje się w tym stanie. Najlepiej nie nalegać. Można osiągnąć lepsze efekty, kiedy na jego gniew nie odpowiada się własnym gniewem, lecz pogodą ducha i dystansem. Czasami jednak trzeba dopasować się własnym nastrojem do jego gniewu. Na przykład, jeśli przez Bóg wie jak długo złości się na ograniczenia, które mu wyznaczyliście, dobrze jest pokazać mu swoją siłę i odpowiedzieć równie gniewnie. W wypadku chłopców o wysokim poziomie testosteronu najlepsze efekty daje włączenie ich do grupy, w której znajdą się inne siły (zwłaszcza trenerzy, nauczyciele, pedagodzy), z których pomocą poszczególni chłopcy – tak liderzy, jak i zwykli członkowie zespołu – mogą się wykazać, a jednocześnie „wtopić” w grupę.

Witam, mam na imię Magdalena i chciałabym zaznajomić Cię jak w życiu może pomóc Ci edukacja wyższa. Jeśli posiadasz w sobie chęci nauki, serdecznie zapraszam Cię do lektury tego bloga 🙂

badania biomasy

error: Content is protected !!